Kategória: Uncategorized

Hneď niekoľko spoločností v týchto dňoch vydáva dlhopisy v objeme niekoľkých desiatok až stoviek miliónov dolárov. Medzi nimi napríklad JTRE financing 2, Penta RE Funding II, Lucron Finance 4, BUBBU s.r.o. či Log Sympatia Holding. Foto: Shutterstock Viacero emisií dlhopisov JTRE financing 2 k 22. júnu 2023 vydáva dlhopisy v predpokladanej sume menovitých hodnôt do 47 miliónov eur. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 eur s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,50 % ročne. Splatnosť týchto dlhopisov nastane o 5 rokov 22. júna 2028. Ďalšou spoločnosťou, ktorá vydáva dlhopisy, je Penta RE Funding…