Pätica spoločností vydáva dlhopisy za desiatky miliónov eur

Hneď niekoľko spoločností v týchto dňoch vydáva dlhopisy v objeme niekoľkých desiatok až stoviek miliónov dolárov. Medzi nimi napríklad JTRE financing 2, Penta RE Funding II, Lucron Finance 4, BUBBU s.r.o. či Log Sympatia Holding.

Foto: Shutterstock

Viacero emisií dlhopisov

JTRE financing 2 k 22. júnu 2023 vydáva dlhopisy v predpokladanej sume menovitých hodnôt do 47 miliónov eur. Menovitá hodnota jedného dlhopisu je 1 000 eur s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,50 % ročne. Splatnosť týchto dlhopisov nastane o 5 rokov 22. júna 2028.

Ďalšou spoločnosťou, ktorá vydáva dlhopisy, je Penta RE Funding II. Predpokladaná suma menovitých hodnôt dlhopisov predstavuje 150 miliónov českých korún. Výnos je stanovený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8,25 % ročne. Dňom vydania bude 15. jún 2023 a ich splatnosť nastane o 3 roky 15. júna 2026.

Spoločnosť Lucron Finance 4 k 30. júnu 2023 vydáva dlhopisy v predpokladanej celkovej sume 10 miliónov eur s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur. Aj tu je výnos stanovený pevnou úrokovou sadzbou 5,35 % ročne so splatnosťou na necelé 3 roky k 30. aprílu 2026.

Dlhopisy sa chystajú vydať aj košická spoločnosť BUBBU s.r.o., a to v objeme 28 miliónov eur, a česká spoločnosť Log Sympatia Holding v objeme 100 miliónov eur. Národná banka Slovenska ako útvar dohľadu nad finančným trhom vo všetkých týchto prípadoch v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách schválila prospekty k dlhopisom.

Zdroj: https://www.finreport.sk/investovanie/patica-spolocnosti-vydava-dlhopisy-za-desiatky-milionov-eur/